Šta znači KOSTALIN?

» kostalin • muški rod Rebrni, koji pripada rebrima.