Šta znači KOST?

» kost • ženski rod Hrana, ishrana.

» kost • ženski rod (anatomija) Kosti su čvrsti organi, beličaste boje, koji čine kostur (skelet). U čovečijem telu ima oko 2kostiju. Uloga kostiju je da telu pruže čvrst oslonac za meke delove i da u svojim dupljama zaštite organe (mozak, srce, pluća, creva, bubrege itd.). Po svome obliku kosti se dele na duge, kratke i pljosnate. Duge kosti su u udovima, rukama i nogama. Kratke kosti su u glavi.