Šta znači KOSOVAC?

» kosovac • muški rod (sleng, dijalekt) Srbin sa Kosova.