Šta znači KOSMOZOE?

» kosmozoe Živa bića vasione; hipoteza kosmosa, shvatanje C.A. Arenijusa (185i dr. po kome život na Zemlji nije postao putem prazačeća, nego se u klicama oduvek nalazio u supstanciji vasione, odakle je sa meteoritima, kosmičkim prahom ili putem svetlosti, došao na Zemlju.