Šta znači KOSMOVIZIJA?

» kosmovizija • ženski rod (telekomunikacije) Prenošenje slike preko satelita (grč.)