Šta znači KOSMOTEOLOGIJA?

» kosmoteologija • ženski rod teol. Učenje da postoji bog na osnovu činenice što postoji svet, koji je morao imati svoj prauzrok i svog tvorca; pr. kosmoteološki.