Šta znači KOSMOTEIZAM?

» kosmoteizam • muški rod Učenje da su bog i svet (vasiona) jedno; panteizam.