Šta znači KOSMORAMA?

» kosmorama • ženski rod Slika sveta, niz slika koje pretstavljaju razne delove vasione. (grč.)