Šta znači KOSMOPOLITIZAM?

» kosmopolitizam • muški rod Građanstvo sveta, shvatanje kosmopolita, shvatanje po kome umesto pojedinih nacija i naroda treba da postoji sveopšta zajednica kao zajednička otadžbina svih naroda, svih ljudi koji žive na Zemlji; shvatanje o građanstvu sveta (grč.)