Šta znači KOSMOPOLIT?

» kosmopolit • muški rod Građanin sveta, tj. onaj koji ceo svet smatra svojom otadžbinom, a sve ljude svojim sugrađanima i svojom braćom.