Šta znači KOSMOLOGIJA?

» kosmologija • ženski rod Teorija vaione kao uređene celine i opštih zakona koji vladaju njome; fil. onaj deo metafizike koji raspravlja o ideji sveta kao celokupnosti svih pojava u prostoru i vremenu; kosmika.