Šta znači KOSMOGRAFIJA?

» kosmografija • ženski rod Nauka koja opisuje i prikazuje opšte crte vasione (neba i Zemlje), nauka o vasioni, tj. o svima nebeskim telima (proučava položaj, daljinu, fizička svojstva i kretanja nebeskih tela, kao i sile od kojih zavise njihova kretanja); pr. kosmografski.