Šta znači KOSMO?

» kosmo • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: svet, vasiona, vaseljena, vaseljenski.