Šta znači KOSMIČKI?

» kosmički • pridev Vasionski, vaseljenski, svetski, koji se odnosi na ceo svet, vaseljenu; astr. kosmički izlazak zvezde zajedno sa Suncem; kosmički zalazak, zalazak zvezde zajedno sa Suncem; kosmički zraci, zraci koji neprekidno dolaze iz svemira na Zemlju, odlikuju se velikom prodornom moći (1puta većom od Rendgenovih zrakova); supr. telurski.