Šta znači KOŠLJORIBE?

» košljoribe • (riba) Ribe koje imaju koštani kostur, košljivice.