Šta znači KOŠLJIVICE?

» košljivice • (riba) Košljoribe, ribe koje imaju koštani kostur.