Šta znači KOSEKANTA?

» kosekanta • ženski rod (matematika) Goniometrijska funkcija jednog ugla: odnos između hipotenuze i suprotne katete, sekanta komplementa jednog ugla (skr. cosec); kosekans.