Šta znači KOSA?

» kosa • ženski rod Kriva linija u geometriji.

» kosa • ženski rod (agrar) Poljoprivredna alatka za košenje trave. Kosačko oruđe.
» kosa • ženski rod (anatomija) Skup dlaka na glavi čoveka. Pokriva najveći deo kože glave, sastoji se iz vrlo velikog broja dugih dlaka. Ovakva vrsta dlaka nalazi se i u bradi i brkovima. Osim toga, postoji i vrsta kratkih dlaka na koži glave, i to u obrvama i trepavicama. Inače, dlake su rožaste tvorevine sloja kože zvanog pokožica. Svaka dlaka ima dva dela: koren usađen u kožu i stabljiku koja strči iznad kože. Koren je u donjem delu proširen u glavicu sa jednim udubljenjem odozdo. U ovo udubljenje uvlači se bradavičasta tvorevina kože sa krvnim sudovima za ishranu dlake i sa živcima. Glavica predstavlja plodni deo dlake jer omogućuje rast dlake. Koren dlaka obuhvata tanak sloj pokožice zvani mešak. NJemu su pridodate obično dve lojne žlezde grozdastog oblika, čija je uloga da svojim proizvodom-lojem održava masnoću dlake i kože.