Šta znači KOADAPTIRAN?

» koadaptiran • pridev Uzajamno prilagođen.