Šta znači KO?

» ko • prefiks Kao predmetak u složenicama označuje spajanje, društvo (lat.)

» ko Upitna, relativna zamenica.
» KO • skraćenica (auto-moto) Auto-oznaka za Kotor.