Šta znači KMUNALNI?

» kmunalni • l. communalis opštinski, koji pripada opštini, koji se tiče opštine.