Šta znači KMPROMISOR?

» kmpromisor • nl. compromissor sajemac, onaj koji još sa jednim stoji za nekoga dobar.