Šta znači KMPENZATOR?

» kmpenzator • nl. compensator onaj koji ili ono što naknađuje, naknadilac, naknadilo, regulator.