Šta znači KMET?

» kmet • muški rod Nekadašnji seoski starešina.