Šta znači KLABO?

» klabo • muški rod Kevkalo; vrsta lovačkih pasa klempavih ušiju.