Šta znači KKD?

» KKD • skraćenica Koeficijent korisnog dejstva.