Šta znači KJUBRIK?

» Kjubrik • muški rod Američki filmski režiser.