Šta znači KIOTROFIJA?

» kiotrofija • ženski rod (medicina) Ishranjivanje zametka u materici.