Šta znači KIJANIZACIJA?

» kijanizacija • ženski rod Natapanje drveta u rastvoru živinog sublimata, vitriola bakra i dr. radi zaštite od truljenja (naziv po engleskom pronalazaču ovoga metoda Kuanu).