Šta znači KIJAČA?

» kijača • ženski rod Debela i čvornovita batina.