Šta znači KIČMA?

» kičma • ženski rod (anatomija) Šupalj koštani stub koji se nalazi u sredini zadnjeg dela tela. Gore je spojen sa glavom, a dole sa karlicom. Sačinjavaju ga kratke kosti prstenastog oblika, koje su naslagane jedna na drugu, a nazivaju se pršljenovi ili kralješci. Ukupan njihov broj je 33-3Svaki pršljen ima telo (najveći deo), otvor i nastavke.