Šta znači KETONI?

» ketoni • (hemija) Vrsta organskih hemijskih jedinjenja.