Šta znači KEČITI SE?

» Kečiti se • nar. Postaviti se tako da je to svima vidljivo, a da pri tome i malo smeta. Neželjen se ubaciti u neko društvo ili proces.