Šta znači KEČE?

» keče • imenica (odevanje) Bela kapa od valjane vune ili goveđe dlake koju nose Albanci;
Uvaljana goveđa dlaka ili vunena tkanina kojom se postavljaju sedla (tur.)