Šta znači KEČ?

» keč • muški rod (muzika) Kompozicija komične pesme u stilu fuga, naročito omiljena u Engleskoj.

» keč • muški rod (sport) Vrsta rvanja u kome su dozvoljeni svi zahvati (uhvati kako možeš), rvanje slobodnim stilom (eng.)

» Pogledajte i kec «