Šta znači KEBS?

» KEBS • skraćenica Skraćenica za Konferenciju o evropskoj bezbednosti i saradnji (eng.)