Šta znači KATAFA?

» Katafa natkriveno mesto, prilikom koga su najcešce pastiri se čuvali od oluje