Šta znači KASAPITI?

» kasapiti • glagol Seći meso;
Prenosno: prolivati krv, klati, masakrirati (tur.)