Šta znači KASACIJA?

» kasacija • ženski rod Otpuštanje iz službe, smenjivanje sa dužnosti, lišenje čina; poništenje, npr. jedne presude i dr.; najviši sud koji donosi konačne odluke o presudama prvostepenih i apelacionih sudova. (fr.)