Šta znači KASA-ŠTRACA?

» kasa-štraca • tal. cassa-staza trgovački: pomoćna knjiga u koju se privremeno unose primici i izdaci, da bi se kasnije uneli u glavnu knjigu blagajne.