Šta znači KASA-ŠTIK?

» kasa-štik • n.Kassen-stuck pozorišni komad, film i sl. koji ima mnoto posetilaca, te donosi dobar prihod.