Šta znači KASA-SALDO?

» kasa-saldo • tal. cassa-saldo trgovački: ostatak (ili: pretek) posle zaključivanja kase; zaključak stanja kase.