Šta znači KASA-KONTO?

» kasa-konto • tal. cassa-conto trgovački: račun blagajnice, jedan od računa "glavne knjige" u koji se zbirno unose, dnevno ili mesečno, sva primanja i izdavanja na blagajnici (ovaj se račun saldira računom izravnanja; saldo ovog računa pokazuje stanje blagajne).