Šta znači KASA?

» kasa • ženski rod Blagajna, metalni orman gde se čuva novac, mesto gde se novac prima i isplaćuje; trg. gotov novac; kasa defekt, kasa deficit, kasa manko, manjak pri pregledu faktičkog stanja blagajne i blagajničkih knjiga; in kasa, nalazi se u kasi, tj.u gotovom novcu; per kasa, uz plaćanje u gotovom novcu. (ital.)

» Pogledajte i kaša «