Šta znači KANUNI?

» kanuni Sastavni deo šerijatskog prava, svetovno pravo muslimanskih naroda koje izdaju islamski vladari, prema prilikama i potrebama društva, i koje je prema tome promenljivog i mesnog (lokalnog) karaktera, jer se može menjati i važi samo za državu koja ga je izdala; up. fikh.