Šta znači KANUN?

» kanun • muški rod Uredba sa zakonskom snagom koju je izdavao turski sultan;
Vrsta stirnskog arapskog muzičkog instrumenta s velikim brojem žica (tur.)