Šta znači KANU?

» kanu • muški rod (nautika) Uzan čamac primitivnih naroda napravljen od izdubenog stabla, oranica; u veslačkom sportu: čamac sa dvostrukim veslom za jednog, ređe dva veslača; up. kano. (eng.)