Šta znači KANTAR?

» kantar • muški rod Pijačna vaga, vaga, viseća sprava za merenje;
Ustanova za vaganje;
Mera za težinu (oko kg); teg od oke. (tur.)
Starogrčka posuda za piće; kondir (grč.)
Česma, vodoskok u atriju ranohrišćanske bazilike (grč.)

» kantar • muški rod (riba) Morska riba, svetle boje i ukusna mesa, slična listu. (ima je i u našim vodama)