Šta znači KANTALUPA?

» kantalupa • ženski rod (botanika) Hrapava dinja (nazvana po zamku Kantalupo, u Ankoni, gde je najpre donesena iz Jermenije).