Šta znači KANTALUP?

» kantalup • muški rod (botanika) Hrapava dinja (nazvana po zamku Kantalupo, u Ankoni, gde je najpre donesena iz Jermenije).